Dokaben movie poster

Subtitles for Dokaben

Movie details

N/A

Genre:
Comedy, Sport 

Starring:
Michiharu HashimotoMasahiro TakashinaToshiyuki NagashimaTakuzĂ´ Kawatani 

Director:
Noribumi Suzuki 

Released:
29 Apr 1977 

Runtime:
1 h 24 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: