Doktor Kalyuzhnyy movie poster

Subtitles for Doktor Kalyuzhnyy

Movie details

N/A

Genre:
Drama 

Starring:
Boris TolmazovMariya BarabanovaYuri TolubeyevYanina Zhejmo 

Director:
Erast Garin, Khesya Lokshina 

Released:
03 Nov 1939 

Runtime:
85 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: