Dukhovnye golosa. Iz dnevnikov voyny. Povestvovanie v pyati chastyakh movie poster

Subtitles for Dukhovnye golosa. Iz dnevnikov voyny. Povestvovanie v pyati chastyakh

Movie details

N/A

Genre:
Documentary 

Starring:
Aleksandr Sokurov 

Director:
Aleksandr Sokurov 

Released:
10 Aug 1996 

Runtime:
328 min 

Rated:
N/A 

IMDB score:
Movie name/Subtitle archive
Subtitles
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 1 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 2 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 5 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 3 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 4 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
 
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 1 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 2 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 4 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 3 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 5 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
 
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 5 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 4 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 3 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 1 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
  · Dukhovnye Golosa - Spiritual Voices (Aleksandr Sokurov, 1995) Part 2 Eng.srt
English subtitle (English subtitles)
 
  · Aleksandr Sokurov - Dukhovnye Golosa - Voci Spirituali (1995) Part 1 Ita.txt
Italian subtitle (sottotitoli Italiano)
  · Aleksandr Sokurov - Dukhovnye Golosa - Voci Spirituali (1995) Part 2 Ita.txt
Italian subtitle (sottotitoli Italiano)
  · Aleksandr Sokurov - Dukhovnye Golosa - Voci Spirituali (1995) Part 3 Ita.txt
Italian subtitle (sottotitoli Italiano)
  · Aleksandr Sokurov - Dukhovnye Golosa - Voci Spirituali (1995) Part 4 Ita.txt
Italian subtitle (sottotitoli Italiano)
  · Aleksandr Sokurov - Dukhovnye Golosa - Voci Spirituali (1995) Part 5 Ita.txt
Italian subtitle (sottotitoli Italiano)