Gjenerali i Ushtrisë Së Vdekur movie poster

Subtitles for Gjenerali i Ushtrisë Së Vdekur

Movie details

N/A

Genre:
N/A 

Starring:
Aleksandër ProsiPjetër GjokaProkop MimaVioleta Manushi 

Director:
N/A 

Released:
18 Jan 1976 

Runtime:
N/A 

Rated:
N/A 

IMDB score: