Subtitles for La Piovra S2e01 Subtitles Episode 1 Season 2 Episode 1 English Subtitles


Movie name/Subtitle archive
Subtitles
  · La Piovra - 2x01 - Episode 1.DVD.en.srt
English subtitle (English subtitles)
 
  · La Piovra - 2x01 - Episode 1.DVD.en.srt
English subtitle (English subtitles)