Mazi sou movie poster

Subtitles for Mazi sou

Movie details

N/A

Genre:
Adventure, Drama 

Starring:
Apostolis TotsikasMarily MiliaRania SchizaTasos Nousias 

Director:
Alexandros Pantazoudis 

Released:
22 Jan 2007 

Runtime:
55 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: